Collagen Treatment

Collagen Treatment

การกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ด้วยคอลลาเจน

และป้องกันการสูญเสียน้ำที่ชั้นผิว ให้ชุ่มชื่นขึ้น

และลดการระคายเคือง