Thai Massage

Thai Massage

การนวดไทยเป็นการนวดรีดเส้นตามแนวกล้ามเนื้อ ให้เส้นและกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น อีกทั้งช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจ การไหลเวียนของเลือด พร้อมส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและรักษาอาการปวดเมื่อยได้อีกด้วย