Spa

การให้บริการด้านสปา เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบำรุงผิวด้วยวิตามิน น้ำมันอโรม่า เน้นกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ให้ผิวดูดีจากภายใน สู่ภายนอก

FACE CARE

รายละเอียด

BODY CARE

รายละเอียด