Thread Lifting

Thread Lifting

การร้อยไหมยกกระชับใบหน้า ให้ผิวหย่อนคล้อยกับมาเต่งตึง (ไหมละลาย,ไหมเกลียว,ไหมก้างปลา) โดยไม่ต้องผ่าตัด แต่อาจมีบวมช้ำเล็กน้อย ซึ่งบริเวณที่ร้อยไหมจะเกิดการกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่