Fatty Burn

Fatty Burn

คุณสมบัติ : นวัตกรรมการสลายไขมัน โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีรอยแผลเป็น ไม่ต้องพักฟื้น ด้วยการฉีดสลายไขมัน จะไปเร่งกระบวนการเผาผลาญ กระตุ้นให้ไขมันสะสมถูกปล่อยออกมา เพิ่มการไหลเวียนของเลือด และระบบต่อมน้ำเหลืองจึงทำให้เนื้อเยื่อโดยรอแข็งแรงขึ้นและกระชับขึ้น